dün yoğun bakım bugün yoğum bakın 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.