dışsal olanın tekinsizliği 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.