d����sal olan��n tekinsizli��i 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.