mürteci sözlük » darwinizm - her şey aslına rücû eder

darwinizm  

başlık içinde ara
 1. İngiliz doğa tarihçisi charles darwin`in ortaya attığı, doğal seçilim yoluyla evrim kuramı'nda savunulan görüşlerin bütününe verilen ad.
  (there are messages from god 23/08/2009 11:16)
 2. inanlarının maymundan geldiklerini düşünüp kendilerini maymun ilan ettikleri,tanrı inancı olan herkesin iddiaların gülüp geçtiği fakat ne yazıkki dünya üzerinde hiçte küçümsenmeyecek kadar çok inananı bulunan ve ülkemizdede yılmaz savunucuları olan(özellikle akademisyenler içinde)darwin denen şahsiyetin nerden çıkardığını bir türlü anlayamadığımız bir inanıştır....
  (gndz82 15/09/2009 03:51)
 3. "insan çatışan hayvandır "tezini insanlara sunan darwin in dİnsİz İdeolojİlerİnİn ortak kökeni.anlayacağınız üstün ve güçlü olan zayıfı her zaman ezmek mecburiyetindedir.daha korkuncuysa bu ideolojiler içersinde engelli insanları öldürmek ve yaşamdan sayutlamak şartı vardır.amaç güçlü olanın kazanmasıdır.ayrıca despot ve diktatör ülke yöneticilerin örnek aldığı ve bilimce geçersizliği ispatlanmış bir dogmadır.geçerliliği olmamasına karşın taraftarları çoktur çünkü ülke çıkarlarıyla bütünleşen maddeleri vardır.güçlü olan zayıfı ezer ve güçlü olan hayatta kalır gibi.
  (bkz: israilin filistin zulmü)

  (feryâd-i ebkem 12/02/2010 12:02)
 4. darwinizmin allah'ın varlığını inkar üzerine kurulu, putperest bir dindir. darwinizm batıl bir dindir. hatta dünyanın en büyük ve en yaygın dinlerinden biridir. bu batıl din türlü propaganda yöntemleriyle insanlara çok şiddetli bir şekilde telkin eldilmektedir.
  (muharebeer 21/02/2010 15:30)
 5. faso fiso adamların namaz kılmamak için uydurdukları, kendi delillerini toprağa kendilerinin gömdükleri, ara formlarını bir türlü ıspatlayamadıkları, bir tek dişten kocaman bir köyün resmini çizme yeteneği olan kişilerin yuvalandıkları tez.
  (zaloglurustem 21/02/2010 15:36)
 6. masonluğun temel dayanak kabul ettiği ideoloji.yani çürük alt yapı.
  (feryâd-i ebkem 13/05/2010 16:41)
 7. babamız adlı kitapta daha eğlenceli olarak insanlara işlenmeye çalışılan güya bilim...
  (bkz: ben şenpanze değilim bitli!sensin maymun)
  (asyali osmanli 13/05/2010 16:44)
 8. (bkz: evrim komedisi)
  (rabia sultan 13/05/2010 16:48)
 9. İnançları hafife almak,ötelemekten doğmuş inanç.. kargaşa ve anarşinin temel sebeblerindendir ayrıca..
  (feryâd-i ebkem 08/07/2010 14:41 ~ 08/07/2010 14:49)
 10. insanların çatışarak gelişeceğine inanan görüş.yani zayıf olan her zaman ölmeye mahkumdur ve yaşam hakkı yoktur.savunulur tek bir tarafı olmayan görüştür.
  (feryâd-i ebkem 26/02/2011 22:55)
 11. darwinizm, insanların değil canlıların çatışarak gelişeceğini öngörerek yaşama sürecini açıklamaya çalışır.

  bu bağlamda:

  bir aslan bir geyiği yer. hatta sürüde gözüne kestirdiği en zayıf geyiği yer.
  veya..
  büyük balık küçük balığı yutar...
  mantık bu, basit ve anlaşılır.

  ama bu kesinlikle demek değildir ki;
  küçükler ezilmelidir, onlara yaşam hakkı yoktur.

  hayır olagelen bir süreçten söz edilmekte. etik veya ahlaki bir kural çerçevesinde değil bu değerlendirme, sadece olgular üzerinden gider.
  hayat mücadelesinde sağ kalan da evrim geçirir.. bir üst formuna evrilir.
  akımın temel varsayımları bunlardır.

  insanların çatışarak gelişeceğini öngören akım için:

  (bkz: sosyal darwinizm)
  (viva la anarchy 26/02/2011 23:05)
 12. sözlük yazarlarının kişisel görüşleriyle değil de bilim adamlarının ve uzmanların görüşleriyle çürütülmüş teoridir.

  alıntı
  Evrim teorisi, 150 yıldır gündemdedir ve insanların dünyaya bakış açılarını derinden etkilemektedir. Onlara, bu dünyaya tesadüfler sonucunda gelmiş bir "hayvan türü" oldukları yalanını telkin etmektedir. Dahası, yaşamın tek kuralının bencil bir yaşam mücadelesi ve ayakta kalma savaşı olduğunu empoze etmektedir. Bu telkinlerin etkileriyse 19. ve 20. yüzyıllarda açıkça görülebilir: İnsanların giderek daha fazla bencilleşmesi, toplumlarda ahlaki çürümenin, çıkarcılığın, acımasızlığın, şiddetin hızla yayılması, faşizm ve komünizm gibi totaliter ve kan dökücü ideolojilerin gelişmesi, dinsizleşen insanların sosyal ve bireysel buhranlar içinde kıvranması...


  ----------

  Ancak, materyalist felsefeyi savunan belli kesimler, çeşitli ideolojik çıkar ve beklentileri nedeniyle yaratılış gerçeğini kabul etmek istemezler. Çünkü Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda hak dinin insanlığa sunduğu güzel ahlakı yaşayan toplumların varolması ve yaygınlaşması bu materyalist kesimlerin işine gelmez. Kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebilecekleri, suistimal edebilecekleri, maneviyattan soyutlanmış, dini ve ahlaki değerlerden yoksun nesiller her zaman için bu kesimlerin dünyevi beklentilerine daha uygun olacaktır. Dolayısıyla, insanlara yaratılmadıkları, tesadüflerle ortaya çıkıp hayvanlardan evrimleştikleri yalanını telkin eden evrim teorisini, her ne pahasına olursa olsun ayakta tutmaya ve toplumlara empoze etmeye çalışırlar. Bilimin, evrimi çürüten ve yaratılış gerçeğini doğrulayan tüm açık kanıtlarına rağmen, akıl ve mantığı bir kenara bırakarak her ortamda ve her fırsatta bu safsatayı gündeme getirir ve savunurlar.



  alıntı





  (feryâd-i ebkem 26/02/2011 23:10)
 13. (bkz: ölünce mikroorganizmalara yem olucaz) *
  (muhacir 26/02/2011 23:16)
 14. bunu eleştirenlere tavsiyem:

  1!!!!!kesinlikle.. ama kesssinlikkklee!!!!!

  harun yahya denen ne yapmaya çalıştığı belli olmayan ve türlü cehaleti kanıtlanmış bir kişiden alıntı yaparak tartışmaya devam etmeyin. hele hele ateistler ile hiç girmeyin bile. o adam yüzünden belki inanacak adamlar sırf cehaleti ve agresif tavırları yüzünden inanmıyor belki.. belki.. gülerler size sadece bu adamdan alıntı yaparsanız.. vallaha sizin iyiliğiniz için söylüyorum..

  şu bir gerçek, hani hep harun yahya der durur, "bilim yaratılışı buldu" diye..

  bulamaz ki.. bilimin yöntemleri sınırlıdır, kendi yöntemleri ile Allah'ın varlığını yokluğunu iddia edemez. bu sadece aklını biraz çalıştırıp bu muhteşem dengeyi görenler ve "bu muhteşem kainatın bir yaratıcısı olmalı", diyenlerin kendi kalbi ile inanması ile olur.
  (viva la anarchy 26/02/2011 23:19)
 15. "amatör" bir evrimcinin görüşüdür.kendisi de görüşü de hep amatör kalmıştır.canlıların mutasyonla evrimleştiğini iddia etmiştir. fakat mutasyona uğrayan bir canlı asla olumlu şekilde gelişme göstermez.örneğin bir kurbağa mutasyon geçirirken ; 3 gözü olursa bir bacağı kaybolur.bir sineğin kanadının biri giderse 5 ayağı olur.... gibi. yani darwin de bu görüşü de bilim karşısında tökezlemiştir.
  (feryâd-i ebkem 26/02/2011 23:26)
 16. (bkz: celal şengör)
  (adeviye 29/05/2014 16:54)
 17. (bkz: ölmüş eşek)
  (zehir zemberek 29/05/2014 19:02)
 18. son tahlilde söyleyeceklerimizi baştan söyleyelim;

  1) darwinizm çökmüş bir teori falan değildir. halihazırda bilim dünyasında canlılar arasındaki farklılıkları açıklayan en yetkin, ve en tutarlı teoridir. bilim dünyasında gördüğü kabul ise tahmin edilenin çok üstündedir. (bkz: steve project)

  2) belki daha da önemli olan; darwinizm yaratılışa alternatif değildir, meramı farklıdır.

  burada asıl tuhaf olan şey; çoğu bilimsel esasları taş gibi kanıtlanmış birer gerçek olan bir teorinin, nasıl oluyor da islam dünyası tarafından tümüyle yok sayılabiliyor olduğudur ki, bu konu hakkında yaptığım onca aratırmanın sonucu koca bir "sıfır"dır. bu evrim düşmanlığı nereden çıktı, hakikaten bilmiyorum.

  biraz geçmişe gidince iş daha da ilginç bir boyut alıyor. gerçekte evrim teorisi avrupa'dan çok önce, islam coğrafyasında ortaya çıkmış. cabir ibn hayyan, biruni, ibn miskeveyh, ibn sina, ibn tufeyl gibi sayabileceğimiz pek çok düşünür, türlerin zamanla değişip başka türler oluşturabileceğini düşünüyordu, yani bildiğiniz evrimciydi.

  bakın işin daha ilginç bir tarafı var; darwin, lamarck ve wallace gibi biyologlar evrimin temel esaslarını ilk kez ortaya koymaya başladığında kilise onları "muhammed'in palavralarını avrupa topraklarına taşımak"la suçlamıştı. çünkü bu düşünceleri tutarlı bir biçimde ilk kez ortaya koyan kişiler islam düşünürşeriydi, peh! nereden nereye ..

  artık bazı metodik saçmalıklardan kurtulalım lütfen ;

  1) evrim canlıların zaman içinde nasıl çeşitlendiğini açıklamaya çalışan bir teoridir, bu açıdan da yaratılışa alternatif olamaz. olsa olsa amerikan protestanlığının uydurduğu "akıllı tasarım"a alternatif olabilir. bir canlının zaman içerisinde başka bir canlıya dönüşebileceği gerçeğinin allah'ın varlığıya bir ilgisi yoktur. yaradan pekala tek bir canlı yaratıp, evrim mekanizmalarını da sürecin içine dahil etmiş olabilir. hatta o tek canlıyı da yaratmamış olabilir. bunların hiçbiri allah'ın varlığını çürütemez

  2) evrim insan maymundan geliyor demez. bu saçmalığı kim nereden öğrendi bilmiyorum, ama bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğumuzun güzel bir kanıtıdır. evrime göre insan ve maymun, ortak bir atadan türemiş iki farklı türdür; birti diğerinden oluşmamıştır.

  3) evrim adnan oktar'dan ve onun saçma sapan kitaplarından öğrenilmez. evrimsel biyoloji bir bilimdir ve ne söylediği bilimsel kaynaklardan öğrenilir.

  4) bu da şahsi fikrim; evrimi karşınıza almak, rüzgarı karşınıza alıp dövmeye çalışmaya benzer, ancak yorulursunuz.

  (az pilav 29/05/2014 22:43 ~ 30/05/2014 00:40)
 19. dayandığı mekanizmalar bilinmeden/öğrenilmeden yalnızca maymundan insana evrilme şeklinde okunulmaması gereken -izm.

  doğal ayıklanma, diferansiyel üreme, varyasyon, mutasyon ve mutasyon harici bazı genetik değişmeler* evrimden bağımsız okunduğunda mantık çerçevesinde değerlendirilebilecek ve akla/deneye yatkın kavramlar iken sırf evrim bu olgulara dayanıyor diye bunları da yanlışlamak körü körüne inanmaktan başka bir şey değil. evrimin hala teori olmasının tek sebebi türlerin değişiminin gerçek anlamda kanıtlanamadığı ve kanıtlanamayacak olması. darwinizme göre türlerin değişimi onbinler hatta yüzbinlerce yılda oluşan bir süreç ve bu yüzden de birebir gözlemlemek/yeniden deneyimlemek imkansız. tek yapılabilen buluntuların incelenmesi ve genotipik ve fenotipik yapılarının diğer türlerle karşılaştırılması; ki bu da ne kadar objektif bilgi sağlayabilir, bilimsel açıdan tartışılır.

  tüm bunların hepsi bir yana, islam ile darwinizmin anlaşamaması islamiyetin esaslarından kaynaklanan bir sorun olmaktan ziyade neo-darwinistlerin evrim teorisini ateist düşüncelerle birleştirerek din düşmanlığı kusmasından başka bir şeyden kaynaklanmaz. darwin'in doğal ayıklanma yoluyla evrim kuramı herhangi bir dini olgudan esinlenmez ya da bir dini öğretiyi yanlışamak üzere ortaya atılmamıştır, aksine teori lyell'ın üniformitarianizm ve malthus'un nüfus ilkelerinden ilham alır. biri tek-biçimlilik diğeri ise geometrik nufüs artışı araştırısı olan bu teorilerden faydalanan darwin meşhur ispinoz gözlemlemelerinden sonra oluşturduğu görüşlerini türlerin kökeni'nde yayınlar. teori başlangıçta canlılar arasında bir yaşam savaşı olduğu ve bu savaşta bulunduğu ortama göre avantajlı özelliklere sahip bireylerin daha fazla hayatta kaldığını, dolayısıyla daha fazla ürediklerini ve zaman içinde popülasyonda hakim tür haline geldikleri üzerine kuruludur. daha sonra wallace ile geliştirdikleri kuram bütün canlıların aslında ortak bir atadan türedikleri halini alır. fakat o zamanlar henüz gen, dolayısıyla da genetik yapının işleyişi bulunmadığı için bu mekanizma havada kalır. mendel bezelyeleri çaprazlayıp da genin varlığını ve kalıtımı bulduğunda başka bir akım, neo-darwinizm ortaya çıkar ve çatışmalar başlar. neo-darwinistler biyolojik olan teoriyi sosyal yapıya da uyarlamaya çalışır ve ortaya güçlünün zayıfı ezdiği, kültürel olan her şeyin basitten karmaşığa evrimleştiği ve canlıların mükemmeliyet eğiliminde olduğu düşünceleri çıkar. teorinin dinlerle olan savaşı da tam olarak bu döneme denk gelir. big-bang ile dünyanın oluştuğu, henüz kıtalar oluşmadığı için ilk canlı formun suda ortaya çıktığı ve milyonlarca yılda insana kadar bir ileri evrim mekanizması varlığı genel kabul görür dolayısıyla tanrının varlığı artık inkar edilebilir hale gelir. ve fakat bunların hiçbiri hala türlerin değişimine bir açıklama değildir ve olamayacaktır. zira ne darwinistler ne de neo-darwinistler basitten karmaşığa ilerleyen bu sistemde aynı ortamda, aynı şartlarda yaşayan aynı türün bireylerinin bir kısmının evrimleşirken diğer bir kısmının neden evrimleşmeden kaldığını, milyonlarca yıldır milyonlarca türleşme meydana gelmişken yaklaşık 2,5 milyon yaşındaki insanın neden başka bir türe evrimleşmeden homo sapiens sapiens olarak üremeye devam ettiğini ve dna ları yüzde 97,5 oranında benzeştiği için insanın en yakın akrabası olduğu söylenen şempanze ile insan arasındaki kültürel farklılığın nasıl bu denli devasa boyutta olabildiğini açıklayamazlar. açıklayamadıkça da din düşmanlığı iyiden iyiye sivrileşir. mesela türkiye'nin önde gelen darwinistlerinden ve bütün bunları birebir öğrendiğim ismi lazım değil sayın profesör dr. bir derste, insanın yaradılış öyküsünün* üç kutsal kitapta da aynı olduğu için gerçek olmasının mümkün olmadığını, bu denli aynılığın ilahi değil ancak bu yazıların insani ellerden çıkması ile oluşabileceğini öne sürebilecek kadar mantıksız bir konuşma bile yapmıştır. yine aynı kişi eşref i mahlukat ifadesine de ölesiye karşıdır, çünkü ona göre insanın diğer canlılardan tek farkı hayatını kültür ile idame ettirmesidir, bu şartlarda diğer canlıların insan için yaratılmış olma fikri kabul edilebilir değildir. bunları anlatmamın sebebi, islamiyet ile darwinizmin neden bir araya gelemeyeceği. bir araya gelemezler çünkü evrim artık yalnızca tanrının varlığını yanlışlayan bir teori haline dönüşmüştür. yaradılışa karşıdır ve din olgusuna karşı ön yargılıdır. bilimin ön yargılardan arınmış olması gerektiğini bile bile ön yargılıdır. inadına ön yargılıdır. böyle bir ortamda bir inanandan evrim teorisini şu anki haliyle kabul etmesini beklemek olanaksızdır ve olanaksız kalacaktır.
  (tac mahal 30/05/2014 00:28)

mürteci sözlük © 2009 |

Mürteci Sözlük hiçbir resmi veya gayri resmi kişi ve/veya kurumla bağlantılı olmayan, kullanıcılarının katılımıyla işleyen bağımsız bir platformdur. Mürteci Sözlük'te yer alan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Sözlük öndenetim mekanizmasına sahip olmadığından, bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. Bu ortamda yol açabileceği hukuki mahzurlar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden Mürteci Sözlük Ekibi ile bağlantıya geçiniz.