demguzar ��n demli��i 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . demguzar
        . demguzar ın demliği
        . demgüzar