diğer sözlükler bile farkına vardı gizli emellerinin 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.