din  

başlık içinde ara

  >>

 1. son ve hak din olarak ;

  (bkz: islamiyet)
  (tutumsuzagustosbocegi 12/08/2009 17:47)
 2. Allah katında tek din islam'dır.

  burdaki tekliği gerçeklik, haklık olarak alırsak geriye şeytanî dinler kalmaktadır. tevhid dini ve şirk dini. daha ayrıntılı bilgi için (bkz: dr. ali şeriati ) okunabilir.
  (tek olanin ilki 12/08/2009 18:46)
 3. 19. doğrusu allah ındinde din, islâmdır; o kitab verilenlerin ıhtilâf etmeleri ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki bağıyden, ihtirastandır, her kim de allahın âyetlerine küfrederse şüphe yok ki allah çabık hisablıdır

  al-i imran suresi/ 19.ayet

  (elmalılı meali -orjinal-)
  (cehl-i murekkeb 12/08/2009 23:36)

 4. --alinti--

  din, akil sahiplerini kendi arzu ve istekleriyle dünya ve ahirette saadet ve salamete ulastiran ilahi bir nizamdir.


  --alinti--


  (bkz: muhtasar ilmihal)
  (fatihintorunu 26/09/2009 19:00)
 5. çok anlamlı kelime. sadece islam demek olduğu gibi, bir kaideler ve kurallar bütünü olarak da kullanılır.

  "maliki yevmid-din" de ise kıyamet günü olarak tanımlanır.
  (zaloglurustem 04/03/2010 18:56)
 6. ''...din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması...'' cümlesi vardır birde. dini soyutlar, uzaklaştırır. enteresan cümledir...
  (kaizer 04/03/2010 18:59)
 7. kurallara uyulduğunda insanı Allah'a ve ardından imana götürecek olan kavram.
  (beyaz atli murteci 04/03/2010 19:02)
 8. milletleri göklere kadar yükselten unsur.
  beşgen şeklindeki renkli bir uçurtma' ah şu ipim olmasa' diyordu, ama bilmiyordu ki onu göklere kadar yükseltenin bu ip olduğunu.din de insanlık için böyledir. ama bazı kesimler ah din olmasa varya neler yapardım ne kadar özgür olurdum diyor.*dinsiz millet batar göklere kadar yükselmez.
  (feryâd-i ebkem 01/04/2010 18:03)
 9. resmi söyleme göre 'vardır ve lazımdır'; bize göre 'hayat' dır.
  (adlin.katledildigi.yerden 01/04/2010 18:05)
 10. ibadet, itaat, iman, takva, ahlâk, tevhid gibi bir çok anlamı kapsayan, kural ve kaideleri sınırlı insan aklıyla değil Allah tarafından belirlenen ve peygamberler vasıtasıyla insanlara tebliğ edilen; insanlara iki dünyada da huzur ve itminan yollarını gösteren bir "sistem"dir.

  bir dine mensup olan ya da olduklarını sanan, dinin emirlerine uymayıp, yasaklarından yüz çevirmeyenlerin "yol"suzluklarının ona zarar veremeyeceği bir yoldur.

  din, evrenseldir. hiçbir hizbe, hiçbir cemaat ve cemiyete, hiçbir ırk ve topluma maledilemez. bütün zamanlara ve bütün zamanlarda yaşamış yaşayan yaşayacak olan insanların dünyalarına hitap eder.

  Allah'ın indinde tek din islam'dır. islam Allah'ın indinde tek din'dir. bir islam peygamberi olarak hz. isa, bir islam peygamberi olarak hz. musa vb. bunun üzerinden düşünülebilir mesele.
  (natrium 12/06/2010 14:15)
 11. (bkz: tevhid)
  (seyduna 12/06/2010 14:16)
 12. dinde en az dinsizlik kadar dayatma olmalıdır.
  (imanliveihlasli gkurmaybaskani 19/06/2010 09:08)
 13. kur an ın dört temel teriminden biridir..
  (ben 14/10/2010 04:42)
 14. kitlelerin afyonudur... marx reisin sakallarının göstermediği, tarihin şahit olamadığı o dudaklardan çıkmış bir sözdür.*
  (genocide 14/10/2010 04:52)
 15. ali şeriati reyize göre de kitlelerin afyonudur.

  (bkz: mezheb aleyhi mezheb)

  (bkz: dine karşı din)
  (buzlanma 14/10/2010 08:58)
 16. bir görüşe göre deyn kökünden türetilmiştir. "deyn" borç demektir. "rabbu'd deyn" tabiri kredi veren anlamındadır arapçada.
  Bu kök mana esas alındığında insanın kendisi dahil sahip olduğu herşeyi veren rabbine borçlu olması ve borçlu olduğunu unutmamasıdır din. hem de verdiği sınırsız krediye karşılık hiçbir faiz istemeyip üstüne lâyık olanların borcunu bir kalemde silen bir rabbe kulluktur din.
  (kalender 14/10/2010 13:50)
 17. Kendi tabirlerince "teokratik,şeriatçı ve gerici" Osmanlı Devletini yıkıp yerine "laik ve modern Türkiye(!)'yi" kuran ve bununla "devletin tapusunu" üstüne yaptıklarını sanan "Cumhuriyet Kurucu Kadrolarının", laiklik ilkesi gereği "yavaş yavaş budadıkları" ancak her zaman ve her fırsatta "Bizim dinle dindarla sorunumuz yok" şeklinde gelen tepkileri geçiştirdikleri,fakat "Üniter Devlet" ve "Ulus Devlet" kavramları gereği ülkenin tek tipleşmesinde,ideolojik yalıtılmasında ve milli bir kimliğin oluşturulmasında "kullanmaktan çekinmedikleri" kavram..

  Bu argüman gereği herkes Türk,herkes müslüman olmuş;fakat "laikleştirme" çabaları neticesinde inanca bakan din, "kişilerin kursağına" hapsedilmiş; politize din ise "kimlik olarak" Türk kimliğine iliştirilmiştir.

  Bu politikanın gereği olarak, Alevilerin "din derslerinde" zorunluluk uygulamasına karşı hak arayışı girişimleri her dönem "Alevilere yapılan bu bir zulümdür" denilerek "anestezi" edilmiş fakat "milli ya da ulus devletin" hamurunda olmaması gereken "ikinci bir din ya da inanç" yaklaşımı asla yerine getirilmemiş ve "Biz farklıyız diyen" alevileri "asimile" etme çabaları içinde kullanılmıştır.

  Aynı asimile politikası,güneydoğuda kullanılmış ve "komünizme kayma eğilimi" içinde olduğu sanılan Kürtler,Hizbullah'ın "din" tabanından faydalanılarak bu tehlikenin önüne geçilmeye çalışılmış,Hizbullah'ın da "devlet desteğinden aldığı güç ile" bölge halkı üzerindeki uygulamaları "İslam dini" hanesine de bir darbe vurma olarak kullanılmış,Kemalist ideolojinin neş'et ettiği ilk zamandan beri düşman bellediği "İslam ve Kürtler" böylece iki taşla duman edilmeye çalışılmıştır.

  Kısacası,millet olma gereklerinden olduğu "istenmeye istenmeye kabul edilen" bu kavram "Tek Devlet,Tek Millet,Tek Vatan" projesinin görünmeyen "Tek Din" öznesi olarak "devlet mayalarına" yerleştirilmiştir.
  (muhalif 16/12/2010 12:18)
 18. Hristiyanlık: 2.1 milyar, İslam: 1.5 milyar, Seküler/Dinsiz/Agnostik/Ateist: 1.1 milyar, Hinduizm: 900 milyon, Çin Gelensel Dinleri: 394 milyon, Budizm: 376 milyon, Şaman-Animist-Etnik Afrika dinleri: 300 milyon, Afrika Geleneksel ve Diyasporik Dinleri: 100 milyon, Şik: 23 milyon, Juche: 19 milyon, Ruhçuluk: 15 milyon, Yahudilik: 14 milyon, Bahai: 7 milyon, Jainizm: 4.2 milyon, Şinto: 4 milyon, Cao Dai (Vietnam): 4 milyon, Zoroastriyanizm: 2.6 milyon, Tenrikyo (Japonya): 2 milyon, Yeni-Paganizm: 1 milyon, Üniter-Universalizm: 800 bin, Rastafaryanizm: 600 bin ve Scientology: 500 bin

  Dünya üzerindeki nüfusün %98'i bu toplam 22 dine inanıyor (veya inanmıyor) . Daha da küçükleri var. Tahminlere göre gelmiş geçmiş 4000 civarında din oldu / öldü .

  En yeni en tazelerinden biri Scientoloji denilen dindir, 500 bin kadar müridi olduğu tahmin ediliyor ve artıyor. Çıkalı en fazla 30-40 sene olmuş olmalı.

  Listeye bakınca vay canına Yahudiler hem bu kadar azlar ama nasıl bu kadar güçlüler diyesi geliyor insanın...
  (truth 18/12/2010 02:55)
 19. lügatta " karşılık" manasına gelir.
  hesapların karşılık göreceği kıyamet gününe "din günü" denmesi de bu yüzdendir.
  (cem sultan 22/12/2010 19:01)
 20. günümüzde entellektüelliğin arkasına atılan.
  (feryâd-i ebkem 10/03/2011 15:04)
 21. ...

  insanlar için din bir tarladır,
  yalnızca sürümünde çıkarı olanların sürdüğü.
  kimi cenneti umut eder bu dindarların,
  kimi de yanmakta olan ateşten korkan cahillerdir.
  ibadet etmezlerdi insanlar hiçbir tanrıya
  olmasaydı yeniden dirilme korkusu.
  ve inkâr ederlerdi tanrıyı
  umulan bir sevap olmasaydı.
  sanki din bir ticarethanedir onlar için,
  sürdürürlerse kazanıp ihmallerinde zarar ettikleri.

  din yoktur ormanlarda,
  hayır, çirkin inkâr da yoktur orada.
  bülbül şarkı söylediği zaman
  demez ki "en güzel ötüş benimkidir".
  bir gölge gibi gelip geçer insanların dini,
  hiçbir din kalmamıştır yer yüzünde,
  taha ve mesih'in dininden başka.

  bana ney'i ver ve şarkı söyle,
  şarkı en iyi duadır çünkü.
  ve ney'in iniltisi kalır
  yaşam tükendikten sonra.

  ...

  kafileler'den, halil cibran.
  (natrium 19/03/2011 02:13)
 22. "din duvar değil kapıdır;
  insanı köşeye sıkıştırmaz, köşeye sıkışanları sıkıştıkları yerden kurtarır."

  (bkz: mustafa islamoğlu)
  (ubeyit hatipzade 30/03/2011 15:29 ~ 30/03/2011 15:29)
 23. (bkz: din nasihattir)
  (sohrap 28/06/2011 23:03)
 24. aktüel bir tanım yapacak olursam..."bulunması ile bulunmaması arasında genellikle bulunmasından yana olunan,inanma ihtiyacından çok,dostlar bende de görsün,salonumda bu da olsun ihtiyacından hasıl olan,bilinçten ziyade "ezberletilmiş" davranış (ayet,hadisten bahsetmiyorum)larla hükmünü sürdüren,kimlikle özdeşleşme dönemlerinde yaşamsal bir unsur olarak görülmesi nedeniyle kimi müdahalelere "inanmayanından da" tepkiler doğuran garip bir olgu..

  mesela kemalist ve atatürkçü olduğunu bildiğimiz ve sonradan "ulusalcı-candaşlar" olarak tanım bulacak olan kesimin türkçe ibadet konusuna fazlaca abanmasını pek bi tuhaf karşılamıştım.bu konuyu "dindar mütedeyyin ancak okuma yazması olmayan ve tabiki arapça dahi okuyamayacağı,tecvid edemeyeceği bilinen köylü ahmet amcam,köylü fadime teyzeciğime"faydası olsun diye yaptıklarından bi kuşkum olmadı tabiki...nerdeyse aman türkçeleşsin de din,bu arkadaşlarla cemaat namazı kılalım diye düşünmedim desem yalan söylemiş olacağımı itiraf etmeliyim..

  (muhalif 10/02/2012 14:50 ~ 10/02/2012 14:56)
 25. evrenin nihai amacıdır.
  (sunger 10/02/2012 16:37)

>>


mürteci sözlük © 2009 |

Mürteci Sözlük hiçbir resmi veya gayri resmi kişi ve/veya kurumla bağlantılı olmayan, kullanıcılarının katılımıyla işleyen bağımsız bir platformdur. Mürteci Sözlük'te yer alan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Sözlük öndenetim mekanizmasına sahip olmadığından, bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. Bu ortamda yol açabileceği hukuki mahzurlar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden Mürteci Sözlük Ekibi ile bağlantıya geçiniz.