mürteci sözlük » duru bir platform olarak m�rteci s�zl�k - her şey aslına rücû eder

duru bir platform olarak m�rteci s�zl�k 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . duru
        . duru bir platform olarak mürteci sözlük
        . duru göl
        . duru güzellik
        . durub u emsal