eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.