elhân-ı tuyûrun un kuyusu 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.