elhân-i tuyûrun 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.