emil michel cioran burukluk  

başlık içinde ara
 1. --- alıntı ---

  sözün körelmesi

  x. insanlardan kaçışı ana hatlarıyla benimseyen kişi, eğer daha ileri gitmek istiyorsa, swift ekolüne yönelmelidir: insanlara karşı duyduğu horgörüye nasıl bir sinir ağnsı yoğunluğu verebileceğini orada öğrenecektir.

  baudelaire'le birlikte şiire fizyoloji girmiştir; nietzsche'yle de felsefeye. onlar aracılığıyla, uzuvların bozuklukları şarkı ve kavram mertebesine yükselmişlerdir. sağlık sürgünleri olarak, hastalığa bir kariyer temin etmek onlara düşmüştür.

  x. esrar—ötekileri aldatmak, onlardan daha derin olduğumuza onları inandırmak için kullandığımız kelime.

  x. istırap çeken her batılı, bankada hesabı olan bir dostoyevski kahramanını düşündürür.

  x. her şeyi yıktıktan sonra kendini de yıkmayan bir kitap, bizi beyhude yere azdırmış olurdu.

  x. bir tek yüzeysel kafalar bir fikre incelikle yanaşırlar.

  x. intiharı haklı çıkaran sebeplerden biri olarak devlet dairelerinde düşülen müşkül durumların anılması ("the law's delay, the insolence of office"), hamlet'in söylemiş olduğu en derin şey gibi görünür bana.

  x. ahmaklıkta, daha iyi yönlendirilmiş olsa şaheserleri külliyen birkaç misline çıkartabilecek bir ciddiyet vardır.

  x. tenin yenilgilerinden esas çıkar sağlayan ruh'tur. tenin sırtından zenginleşir, teni talan eder, acılarına sevinir; haydutlukla geçinir. — uygarlık, servetini bir eşkiyanın marifetlerine borçludur.

  x. modern olmak, devasızlık içinde şunun bunun ucundan tutmaktır.

  x. eğer son bir kuruntuyu muhafaza etmeseydi, ömer hayyam'a, onun cevapsız hüzünlerine gönülden kefil olurdum; fakat şaraba hâlâ inanıyordu.

  x. neredeyse bütün eserler taklit parıltılarıyla, ezbere ürpertiler ve yağmalanmış vecdlerle hazırlanmıştır.

  x. özü gereği sözü uzatan edebiyat, söz bolluğuyla, kelime kanseriyle geçinir.

  x. şair: nedensiz canı sıkılabilen, tereddütlere dört elle sarılan ve bunu her yolla edinen bir kurnaz. sonra, safdil gelecek nesiller onun için ağlaşır...

  x. avrupa, destanın çiçek verebilmesi için henüz yeteri kadar yıkıntı arz etmiyor. bununla birlikte her şey gösteriyor ki truva'yı kıskanıyor ve taklit etmeye hazır; o kadar önemli temalar sağlayacak ki artık romanla şiir de yetmeyecek...

  uçurum dolandırıcısı

  x. her düşünce, bir tebessümün yıkıntısını andırmalıdır.

  x. bir hayli tedbir alarak, derinliklerin etrafında döneniyor, onlardan birkaç baş dönmesi sızdırıyor ve tüyüyorum; bir uçurum dolandırıcısı gibi.

  x. fizik ile psikolojinin doğmalarından epey evvel, acı maddeyi parçalıyordu; keder de ruhu...

  x. büyük adamların gündelik hayatı tahayyül edilmeye çalışıldığında duyulan o tedirginlik... öğleden sonra saat ikiye doğru, sokrates ne yapardı dersiniz?

  x. fikirlere bunca yürek temizliğiyle inanmamız, onları tasarlayanların memeli olduğunu unutmamızdandır.

  x. ötekileri bizden daha mutlu olmalarından dolayı cezalandırmak için, onlara bunaltılarımızı aşılarız — daha iyisi olmadığından. zira acılarımız, ne yazık ki (!) bulaşıcı değildir.

  x. şüphelere karşı susuzluğumu hiçbir şey dindirmiyor: kayadan bile şüphe fışkırtacak musa'nın asası elimde olamaz mıydı!

  x. bir felsefi moda kendini gastronomik modalar gibi kabul ettirir: bir fikir, bir sostan daha çürütülür değildir.

  x. hepimiz soytarıyız: sorunlarımızdan sonra da hayatta kalırız.

  x. sıkıntı, muammaları aynı düzeye getirir: pozitivist bir hülyadır.

  x. içimize işlemiş olan bir bunaltı vardır ki bizim için bilim ve önsezinin yerini tutar.

  x. ölüm ne kadar uzağa yayılırsa yayılsın, onca yer kaplıyor ki nerede öleceğimi bilemiyorum.

  x. zihin açıklığının görevi: kuralınca bir ümitsizliğe, olimpos'vâri bir yırtıcılığa varmak.

  x. yapayalnız olmanın kinizmi, küstahlıkla yumuşayan bir azaptır.

  --- alıntı ---

  (lysis 30/10/2018 15:39)

mürteci sözlük © 2009 |

Mürteci Sözlük hiçbir resmi veya gayri resmi kişi ve/veya kurumla bağlantılı olmayan, kullanıcılarının katılımıyla işleyen bağımsız bir platformdur. Mürteci Sözlük'te yer alan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Sözlük öndenetim mekanizmasına sahip olmadığından, bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. Bu ortamda yol açabileceği hukuki mahzurlar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden Mürteci Sözlük Ekibi ile bağlantıya geçiniz.