mürteci sözlük » etmeseydim - her şey aslına rücû eder

etmeseydim 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . etme
        . etme bihude figan vazgeç gönül
        . etme bulma dünyası
        . etme bulursun
        . etme bulursun inleme ölürsün