mürteci sözlük » fiilî dua - her şey aslına rücû eder

fiilî dua 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . fiil
        . fiil tanımının zor olması
        . fiil-i mazi
        . fiilden isim yapma eki
        . fiilen