güçlü kadın güçlü aile güçlü türkiye 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.