gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.