mrteci szlk » g�n�n s�z� - her ey aslna rc eder

g�n�n s�z� 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.