mürteci sözlük » g�zlerim denizde - her şey aslına rücû eder

g�zlerim denizde 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.