gassalın elindeki meyyit gibi olmak 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . gassal
        . gassal ile evlilik
        . gassallık kursu
        . gassalın elindeki meyyit gibi olmak
        . gassan satar