ge�mi�i g�lgeye teslim ettim 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.