mrteci szlk » ge�mi�i g�lgeye teslim ettim - her ey aslna rc eder

ge�mi�i g�lgeye teslim ettim 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.