ge�mi�i g�lgeye teslim ettim 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.