gençliğe hitabenin söylem analizi  

başlık içinde ara
 1. gençliğe hitabenin içerdiği düşünülen çeşitli söylemlerin madde madde analizidir.

  1) ey türk gençliği ! : ırk bazlı bir yaklaşımdır. türk gençliği denilen gençliğin ayakta kalmasını, burada ön plana çıkarılan "türk" kimliği yüzünden bahsedilmeyen çok çeşitli gençlikler sağlamıştır.

  2) birinci vazifen, türk istiklâlini, türk cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. : hiçbir lider, rejim kurmuş da olsa, geleceğe emir yağdıramaz. hiçbir lider, toplumdaki bireyleri zorla vazifelendiremez. hiçkimseye zorla bir şeyleri muhafaza ve müdafaa ettiremezsiniz.

  3) mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. bu temel, senin en kıymetli hazinendir. : elit bir sınıf tarafından, halka sorulmadan şip-şak kurulmuş bir rejimin muhafaza görevi, tüm bir toplumun hayatta olmasıyla ilişkilendirilemez. hiçkimse, kendisine danışılmadan kurulmuş bir rejimi korumayı, yaşamının tek amacı olarak algılamak zorunda değildir.

  4) istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. : ileride rejim ve resmi söylem karşıtı üretilebilecek her türlü fikri ve hareketi yaftalarken, dayanak ve mantıklı bir sebep olsun diye söylenmiştir. böylece "resmi söylem dışı" alanlarda gezinmek, toplumu "hazinesinden mahrum etmek istemek"tir.

  5) bir gün, istiklâl ve cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. : niye ? içinde bulunduğumuz durumu ve şartları analiz etmeden ileriye atılmak için tek bir sebep olabilir; din ve şehadet. bundan bahsetmiyorsak ve kemalistler her zaman ince eleyip sık dokuyan tiplerse, bizim suçumuz nedir ?

  6) istiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir : istiklal ve cumhuriyetim mi ? bunları ben istemedim, ben seçmedim, içselleştiremedim de. cebren ve hile ile aziz vatanın her yerini işgal eden bir güç geliyor aklıma zaten, evet. iktidar sahibi adı üstünde, iktidara seçimle geldiyse, toplum kendi başının çaresine bakar. olmadı iktidarı değiştirir. burada verilen mesaj şudur,
  "iktidara seçimle gelen birisi bizim çemberin dışında geziniyorsa, muhtemelen gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içindedir; farklı kanallardan birleşip indirin".

  7) ey türk istikbalinin evlâdı! işte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur : türk istikbalinin evladı mı ? herkes anne ve babasının evladıdır, inanıyorsa da Allah'ın kuludur. başka hiçbir mekanizma ve sistemin piyonu olmak durumunda değildir. istiklal ve cumhuriyetin neyini kurtarıcaz ? bizi kim kurtaracak bunlardan ve bunların askerliğini yapanların kamusal alandaki baskılarından ?

  ha, o damarlarımızda gezinen asil kana gönderme yapan hrant'ı, damarlarında asil bir kan akan türk genci indirmemiş miydi ?
  (kurtlarladansedenyureklikaplan 28/04/2010 16:31)

mürteci sözlük © 2009 |

Mürteci Sözlük hiçbir resmi veya gayri resmi kişi ve/veya kurumla bağlantılı olmayan, kullanıcılarının katılımıyla işleyen bağımsız bir platformdur. Mürteci Sözlük'te yer alan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Sözlük öndenetim mekanizmasına sahip olmadığından, bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. Bu ortamda yol açabileceği hukuki mahzurlar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden Mürteci Sözlük Ekibi ile bağlantıya geçiniz.