gen�lerimizi k�z�l elma ile yeti�tirmemiz laz�m 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.