hüzünlü insanların daha merhametli olması 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.