hacı ismail hakkızade hafız mustafa 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.