haremden ülkeyi yönetmeye kalkanlar 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . hare
        . haredi
        . harekat mı haraket mi sorunu
        . harekat ordusu
        . hareke