mürteci sözlük » hiciv - her şey aslına rücû eder

hiciv  

başlık içinde ara
 1. birini şiirle yermek, gülünç hale koymak, alay etmek.
  (namutedilalbatros 17/08/2009 22:16)
 2. (bkz: nef i )
  (hudanur 17/08/2009 22:19)
 3. üstad'dan örnek verelim :  --alinti--

  bir grupla milli türk talebe birliği'nin o zamanki yeri olan eski sebze hâlinin üst katında toplandık. Üstad sigarasını tellendirdi. Çeşitli sorular soruldu. hepsine kısa ve öz cevaplar verdi. bir ara karateciler takdim edildi. bu kara kuşak, bu sarı kuşak diye sıralanınca, Üstadın sabrı taştı ve lafı kondurdu:
  "takdim ettiğiniz kimseler hep kol bacak cinsinden. bana kafası olan birini getirin. ben bunlardan anlamam!."

  (abdülkadir abdulselamoğlu - doğumunun 100. yılında necip fazıl - kültür bakanlığı, güzel sanatlar genel müdürlüğü yayınları)

  --alinti--

  (ismi mahfuz 16/12/2009 11:37)
 4. nef'i den çok güzel bir örnek.

  tahir efendi bana kelp demiş
  iltifatı bu sözde zâhirdir.
  malikî mezhebim benim, zira
  itikadımca kelp tahirdir

  yani: tahir efendi bana köpek demiş, sağolsun iltifat etmiş, çünkü ben maliki mezhebindenim ve inancıma göre köpek tahirdir.

  tahir: hem isim, hem temiz anlamındadır
  (zaloglurustem 15/02/2010 18:03)
 5. divan edebiyatında bağdatlı ruhi ve nef'î, tanzimat edebiyatında ziya paşa, abdülhamit devrinde eşref, milli edebiyat döneminde ise neyzen tevfik kolaylı, halit nihat boztepe, İhsan hamami hiciv dalında önemli eserler vermişlerdir.
  (diptengelensesler 15/02/2010 23:31)
 6. astığı astık kestiği kestik bir kadı, bir zamanlar, bir umumi hela yaptırmış. ozamanlar adet, çeşme yaptırlıması iken kadı böyle yaptırmış ve çeşmelere tarih düşülmesi adetine binaen de nabi nam şaire de tarih düşmesini istemiş. nabi, düşünmüş, taşınmış, ''yahu hiç havet giderilen pis yere sanat ile tarih mi düşülür?'' ...neyse efendim. en sonunda tarih beyitini düşmüş. beyit aynen şöyle:
  ''-kadım yaptırdı ayak yolu
  muzaheref kalmasın tende
  dedi nabi'ya tarihinin
  s.çayım hayratına bende'' *
  (kaizer 18/03/2010 20:39)
 7. "peder değil,başıma bela-yı siyâhtır bu!"

  (bkz: nef i)
  (uzletî iyâl 18/03/2010 21:17)
 8. önümüzde cehennemler cenettler
  karanlıkta yürürsünüz bilmeden
  bir kıyamla hatırlanır ayetler
  şaşkın şaşkın bakarsınız bilmeden

  direnişler uzaklarda olmalı
  rahatça söz ederken haz almalı
  şehadetler kitaplarda kalmalı
  şehide ayıp yaşarsınız bilmeden

  dergilerde kahramanlık narası
  küfre hizmet etmek gönül yarası
  hain olan kalemanın karası
  yalanı hak yazarsınız bilmeden

  konuşmalar, tartışmalar, ahkamlar
  birkaç sözcük bitiverir kıyamlar
  yüreklerde yer edince makamlar
  saf zihinler bozarsınız bilmeden

  aha zindan şahid olur kıyama
  yiğit erler feda olur islama
  tarih izzet ile durur selama
  siz küfre dost olursunuz bilmeden

  * *
  (tutuncu kedi 31/01/2011 13:02)
 9. (bkz: taşlama)
  (poyraz 31/01/2011 14:04)
 10. şiir ve yazıda istihza ile eleştirmek, yerme, yergi. bir fikri, bir kişiyi ya da bir topluluğu şiir veya yazı ile onu gülünç hale getirerek kınamak. ironi ile karıştırılır çoğunda.
  (klm 31/10/2012 01:14)
 11. (bkz: hicvetmek)
  (bkz: hicviye)
  (-kelime- 31/10/2012 09:33)
 12. (bkz: siham-ı kaza)
  (karahindiba 31/10/2012 18:25)
 13. en meşhurların başında dadaloğlu gelmekte elbet. haramiler güzel söylemekte.

  kalktı göç eyledi avşar elleri
  ağır ağır giden eller bizimdir
  arap atlar yakın eyler ırağı
  yüce dağdan aşan yollar bizimdir

  belimizde kılıcımız kirmani
  taşı deler mızrağımızın temreni
  hakkımızda devlet etmiş fermanı
  ferman padişahın dağlar bizimdir

  dadaloğlu'm yarın kavga kurulur
  öter tüfek davlumbazlar vurulur
  nice koç yiğitler yere serilir
  ölen ölür kalan sağlar bizimdir

  sonra nefî geliyor.

  gürci hınzırı a samsun-ı muazzam a köpek
  kande sen kande nigehbani-i alem a köpek

  vay ol devlete kim ola mürebbisi anun
  bir senin gibideni cehl-i mücessem a köpek

  ne gune kaldi meded devlet-i al-i osman
  hey yazuk hey ne musibet bu ne matem aköpek

  ne ihanetdür o sadra bu zamanda ki anun
  olmaya sahibi bir asaf-ı kerem a köpek

  hidmet-i devlete sair vüzeradan göreler
  bir fürumaye koca ayuyı akdem a köpek

  bu mahlallerde ki bagdadı ala şah-ı acem
  arz-ı rumu ede teshir abaza hem a köpek

  sattınız iki soysuz bir olup hanlığı
  kimseyietmedünüz bu işe mahrem a köpek

  paymal eylediniz saltanatın ırzını hem
  yok yereoldı telef ol kadar adem a köpek

  hiç hanlık satılır mı hey edebsiz hain
  tutalım olmamış ol fitne muazzam a köpek

  sen kadar düşmen-i devlet mi olur a hınzır
  ne turur saltanatun sahibi bilsem a köpek

  ehl-i dil düşmeni din yoksulu bir melunsun
  öldürürlerse eğer can-be-cehennem a köpek

  böyle kalur mu soysuzlar elinde devlet
  noldu ya gayret-i şahenşeh-i azam a köpek

  hak götürdü arabı gitti hele dünyadan
  kim götürse akabince seni bilmem a köpek

  file nacar meger yükledeler tabutunu
  çekemez cife-i murdarunu adem a köpek

  filler de çekemezse ne acep laşeni kim
  var mı bir sencileyin div-i mülahhem a köpek

  sen soysuz eşek ol kirliorospu yaraşur
  bindürüp sırtına teşhir edersem a köpek

  şeyhî de az değildir bu konuda.. hiciv içün eşek metaforu kullanır.. padişah dahil tüm devlet büyüklerini benzetmeye dahil ettiğinden kaçarak canını kurtarmıştır.

  bir eşek var idi zaif-ü nîzar
  yük elinden katı şikeste vü zâr
  gâh odunda vü gâh suda idi
  dün ü gün kahr ile kısuda idi

  kaçar eşşek acıyarak canı
  dökülerek yaşı yerine kanı
  uğrayu geldi pîr eşeği nagâh
  sordı hâlini kıldı dert ile âh
  batıl isteyü haktan ayrıldım
  boynuz umdum kulaktan ayrıldım  ziya paşa analiz konusunda zirvedir... (bkz: zafername)

  bârek-âllâh zehi kevkebe-i âl-ül âl
  levhaş-allâh aceb musret-i feyz ü ikbâl

  hak bu kim görmedi âgaaz edeli devre felek
  böyle bir feth ü zafer böyle şükûh ü iclal

  lerze saldı feleğe nârâ-i hayye-k-allâh
  râşe verid küreye gulgule-i yâ müteâl

  kimseler olmadı bu feth-i mübînde mazhar
  ne skender, ne hülâgü, ne sezar ü anibal

  aferin himmetine âsaf-ı âli-kadrin
  oldu şâyeste-i tevfîk-i cenâb-ı müteâl

  girit'i aldı geri savlet-i seyf ü kalemi
  halkına gelmiş iken dâiye-i istiklal

  devleti eyledi bir öyle beladan âzâd
  yoksa pek müşkül olurdu şu zamanda ahvâl

  ihtiyâr eyledi bu kışta şu müşkül seferi
  yoksa kim etmiş idi kendisini istiskaal

  bu ne gayret, ne hamiyyet, ne şecâattir bu
  hiç görülmüş mü tevârih-i selefte emsâl

  askere verdi kumandayı misâl-ı bonapart
  gerçi kim gelmedi hiç silsilesinde general

  vermedi ablukada şân-ı donanmaya halel
  ingiliz devletinde olsa sezâdır amiral

  vâkıa haylıca can, haylıca mal oldu telef
  etti ammâ ki cezire şerefin istîhsâl

  iktidâ eyledi "el affü zekaât-üz-zafer"e
  etmedi tâife-i bâgîyeyi istisâl

  lütf ü ihsânı gibi ömrü ola nâ mâdud
  dîn ü îmânı kadar kesbede feyz ikbâl


  bir de meşhur olmayanlar var elbet. örneğin yunus emre :

  kıran vurdu memleketi
  zalimler hakan olmuştur
  yedikleri yoksul eti
  içtikleri kan olmuştur

  kula kulluk etmeyenin
  vicdanını satmayanın
  haram lokma yutmayanın
  mekânı zindan olmuştur

  yalan dolan yazıp çizen
  kudretliye övgü düzen
  dün dinsizim diye gezen
  bugün müslüman olmuştur

  emeksiz zengin olanın
  kitapsız bilgin olanın
  sermayesi din olanın
  rehberi şeytan olmuştur

  haramisi, soyguncusu
  uğursuzu, vurguncusu
  cellat ruhlusu, soysuzu
  nazır, sadrazam olmuştur

  korkan varsa konuşmaya
  anlam yükleyip susmaya
  gerek kalmadı korkmaya
  çünkü korkulan olmuştur

  sesime kulak ver gülüm
  tutsaklığa yeğdir ölüm
  nerde varsa böyle zulüm
  çaresi isyan olmuştur..

  (kustepeli 21/02/2015 15:58)
 14. genellikle yerme amacı gütmektedir. toplum yada insan ile ilgili olabilir.
  (murteciyimbende 22/01/2019 14:29)

mürteci sözlük © 2009 |

Mürteci Sözlük hiçbir resmi veya gayri resmi kişi ve/veya kurumla bağlantılı olmayan, kullanıcılarının katılımıyla işleyen bağımsız bir platformdur. Mürteci Sözlük'te yer alan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Sözlük öndenetim mekanizmasına sahip olmadığından, bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. Bu ortamda yol açabileceği hukuki mahzurlar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden Mürteci Sözlük Ekibi ile bağlantıya geçiniz.