mürteci sözlük » hoşgelmiş - her şey aslına rücû eder

hoşgelmiş 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.