içinden kan akan gül 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.