mürteci sözlük » insanı kendine yaklaştıran kitap - her şey aslına rücû eder

insanı kendine yaklaştıran kitap 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . insaf
        . insaf etmekten cenk etmeyi unutan yumuşak müslümanlar
        . insaflı kapitalist patron
        . insafsız
        . insafsız kapitalist patron