mürteci sözlük » italyanca a�k ba�kad�r - her şey aslına rücû eder

italyanca a�k ba�kad�r 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . itale i lisan
        . itale-i lisan
        . italian stallion
        . italianamerican
        . italik