köpeğe gem vurma kendini at sanır 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.