kıl beni ey namaz 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.