mürteci sözlük » kısmet kesikliği - her şey aslına rücû eder

kısmet kesikliği 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.