kabir azabı 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . kabia
        . kabih
        . kabih kabiha
        . kabil
        . kabil in habil i öldürmesiyle başlayan dönem