kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . kalde
        . kaldı bu silinmez et kokusu elimde
        . kaldı ki
        . kaldı mı dohuz
        . kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleri