kitlelerin ayaklanması 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . kitle
        . kitle imal silahı
        . kitle imha silahı
        . kitle tiyatrosu
        . kitle ve iktidar