kuma gemisi yürümüş elti gemisi yürümemiş 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

      fakat yle benzer eyler bulduk:

        . kuma
        . kuma gemisi yrm elti gemisi yrmemi
        . kumak
        . kumalk
        . kuman trkleri