mürteci sözlük » mücteba - her şey aslına rücû eder

mücteba 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.