müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesi 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.