mürteci sözlük » müptela - her şey aslına rücû eder

müptela 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.