müptela yı dert olan diller devadan geçtiler 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.