mürteci sözlük » mütemadiyen dersleri boş geçerdi - her şey aslına rücû eder

mütemadiyen dersleri boş geçerdi 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.