mecelle  

başlık içinde ara
 1. ahmet cevdet paşa'nın şer'i hükümleri yani fıkıh'ı modern hukuk sistemine uygun olarak oluşturma çalışmasıdır diyebiliriz. tam ismi "mecelle-i ahkam-ı adliye" olan bu kanun kitabı; bir giriş, 16 bölüm ve 1851 maddeden oluşturulmuştur. bir anlamda osmanlı'nın modernleşme girişimidir de diyebiliriz. zaten meşhur tanzimat fermanı'ndan sonraki dönemin en önemli kilometre taşlarından biridir mecelle söz konusu döneme baktığımızda.

  4 ekim 1926'da türkiye cumhuriyeti'nde yürürlükten kaldırılmıştır fakat halen israil'de müslümanlar arası muamelelerde geçerli hukuk kitabı olarak kullanılır.

  sadece hanefi mezhebinin hükümlerini içermektedir.
  (kyuubi no kitsune 24/09/2009 20:11)
 2. islam hukukuna dayalı ilk medeni kanun'dur.

  ikinci abdülhamit zamanında uygulamaya konulmuştur.
  (okuzungozu 22/02/2010 22:45)
 3. sadece mahkemede değil, günlük hayatta da işe yarayabilecek bir metindir, bilhassa da ilk yüz maddeden meydana gelen mukaddimesi. mukaddime, mecellenin usül kısmıdır ve "beraet-i zimmet asıldır", "şekk ile yakîn zâil olmaz" gibi mânânın billûrlaştığı, faidenin bal damlası gibi süzülüp aktığı düsturlar ihtiva eder. mümkün olursa bir "mecelle mukaddimesi şerhi" alıp okuyun, haddim olmayarak tavsiye ederim.
  (sirkencubin, 04.02.2003 23:23)


  daracık sokaklarda yüksek apartmanların manzarasız pencerelerinin birbirine baktığı; özel hayatın, mahremiyetin giderek aradan çekildiği bir çağın insanlarının anlamakta zorlanacakları bir hukuku temsil eder mecele. yazıldığı vakitlerde henüz hususî hanelerde yaşanmaktadır, bu haneler sefer tası gibi üst üste dizilmiş değildir, her birinin bahçeleri, taşlıkları, avluları vardır. bazen sokağa bakan yüzleri tamamen kör olan, ama umumiyetle seçicilik sağlayan kafeslerle korunan bu evler, ışığı da, havayı da daha ziyade bahçeden, avludan alır; hayata, nefes alıp verdiği bu mekanlardan bağlanır. insanların ve bilhassa da kadınların görünmek istemedikleri kişilere görünmeme haklarının teslim edildiği zamanların kanunudur mecelle. şahsa ait olanın hürmet gördüğü zamanlardır. evler sokakları kesebilir, çıkmazlar devrin şahsiyet numunelerindendir. çıkmaz haline gelen sokak rastgele insanların gelip geçtiği bir yer olmaktan çıkar hususî insanların hususî maksatla gelip gittikleri bir yer olur. orası size aitse güzel bir ev kondurup iki ucu açık bir sokaktan iki adet çıkmaz üretirsiniz. kimse de buradan yol geçecek kardeşim diye mülkünüze müdahele etmez. kimse, yani devlet. ama orası sizin değilse, başkalarını rahatsız edecek bir çıkma bile yapamazsınız. inceliklerin, hassasiyetlerin, özlenesi günlerin kanunudur mecelle.
  (sirkencubin, 19.02.2003 01:04)
  (sirkencubin 01/11/2011 23:25)
 4. (bkz: ıztırar gayrın hakkını iptal etmez)
  (bkz: şekk ile yakîn zail olmaz)
  (bkz: bekâ ibtidadan esheldir)
  (bkz: def i mefâsid celb i menâfiden evlâdır)
  (muheyya 22/06/2014 01:17)
 5. hakkında şöyle bir alıntı yapalım bir araştırmadan:

  --- alıntı ---

  yalnızca kadı mahkemelerinde değil, yahudi asıllı israil vatandaşlarının gittiği israil mahkemelerinde de mecelle'ye itibar edilir. 1984 senesindde mecelle'yi yürürlükten kaldırmasına rağmen, israil aynî haklar kanunu'nun pek çok hükümleri mecelle'den alınmıştır. mecelle'nin tesiri müslüman devletlerden daha ziyade, israil'de görülür. bugün israil hukukçularının, osmanlı hukuk sistemini, bilhassa mecelle'yi iyi bilmeleri beklenir. çünki osmanlı hukuku, birçok dâvâlarda müracaat kaynağı olarak görülür.

  --- alıntı ---

  bunun sebebi ne olabilir çok iyi kanunların olması mı? çok insancıl çok düzgün? hayır efendim bunun sebebi mecelle denilen şeyin yahudi hakları gözetilerek yazılmasıdır. tarihimizde "gavura gavur demek yasaktır"ın resmi metni olan mecelle bir kara leke olarak dururken hala kendisinin müslüman olduğunu iddia eden zevat müslüman ve gayrimüslim arasında bir fark bırakmayan mecelleye sarılmakla kimin ipine sarılmaktadırlar? kuranda açık net sarih olarak allahın ipine sarılmamız gerektiği beyan edilirken mecelleye sarılanlar kuran hakkında sünnet hakkında din-i mübin-i islam hakkında konuşmaya hakkı olan kişiler midir?

  osmanlının son hariciye nazırlarından birisi noradinkyan paşa. lozanda karşımıza ermeni delegesi olarak çıkan noradinkyanla aynı kişi. bunun bu durumla ne münasebeti var diyorsanız şimdiden eksinizi basınız ve okumayı bırakınız. zaten devam edecek değilim. böyle birşey denilebileceği düşüncesi bile dondurdu beni.
  (sacak alti 09/03/2018 14:03)

mürteci sözlük © 2009 |

Mürteci Sözlük hiçbir resmi veya gayri resmi kişi ve/veya kurumla bağlantılı olmayan, kullanıcılarının katılımıyla işleyen bağımsız bir platformdur. Mürteci Sözlük'te yer alan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Sözlük öndenetim mekanizmasına sahip olmadığından, bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. Bu ortamda yol açabileceği hukuki mahzurlar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden Mürteci Sözlük Ekibi ile bağlantıya geçiniz.