mürteci sözlük » meclistv yi kapatt�r�yoruz halk g�rmesin diye - her şey aslına rücû eder

meclistv yi kapatt�r�yoruz halk g�rmesin diye 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . meclis
        . meclis hükümeti
        . meclis i ayan
        . meclis i mebusan
        . meclis i meşayih