mürteci sözlük » men ğaşşenii feleyse minnii - her şey aslına rücû eder

men ğaşşenii feleyse minnii 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . men amene bil kaderi emine minel kederi
        . men arefe nefse fakat arefe rabbe
        . men at work
        . men bende-i kur ânem
        . men dakka dukka