mrteci szlk » nakşi yüzüğü - her ey aslna rc eder

nakşi yüzüğü 


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.