nefha i kıyam 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . nefh i sûr
        . nefha
        . nefha i feza
        . nefha i kıyam
        . nefha i saik