on parmağında on hüner olmak 


      aradık, lakin pek bir başlık bulamadık.

      fakat şöyle benzer şeyler bulduk:

        . on para
        . on para on aslanın ağzında
        . on parmağında on hüner olmak
        . on parmağında on kara
        . on parmağında on marifet