mürteci sözlük » osman kemali efendi - her şey aslına rücû eder

osman kemali efendi  

başlık içinde ara
 1. daha kıyısına bile gidilememiş uçsuz bucaksız bir ummandır kendisi. irfan ehlinin nazma bakan yüzünün en guzide numunelerindendir.

  o da aşık veysel gibi küçükken, daha 1,5 yaşında geçirdiği bir çiçek hastalığı nedeniyle gözlerini kaybetmiştir. ama gönül gözü açık olan bir ruşendildir kendisi, tıpkı veysel gibi. nasıl ki veysel "kör olmasaydım çoban olurdum, kör olunca veysel oldum" demişse, osman kemali efendi de gönül gözüne müptela kılınanlardan olagelmiştir. görmediği bir sevgiliye olan aşkıyla tarumar eylerken gönülcağızını, bir büyük irfan ehli olan kolağası ali rıza efendi ile olan iştigaliyle mecazi aşktan ilahi aşka rücu eylemiştir.

  o vakitten sonra şunları söylemiştir hazret..

  aşkın beni rüsvây-ı cihân eyledi gitti
  yaktı ciğerim bağrımı kan eyledi gitti

  efgân ne büyük hâil imiş râh-ı talebde
  hep ehl-i taleb geldi figan eyledi gitti

  erbâb-ı dili gör ne talep var ne emel var
  hak ile gelüp hakkı beyân eyledi gitti

  cânân yüzünün sırrını fâş etmedi kimse
  erbâb-ı sefâ, dilde nihân eyledi gitti

  irfansız eğer şâh-ı cihân olsa da insan
  insanlık alemine ziyan eyledi gitti

  insan ikiden hâli değil işbu cihânda
  ya cânını ten, ya teni cân eyledi gitti

  onlar ki bu âlemde gelip daldı sivâya
  hayvan gibi her işi yamân eyledi gitti

  esma'da müsemmâyı görüp fakre erenler
  eşyada nihân sırrı ayân eyledi gitti

  cânân ile can birliğini buldu rızâda
  rûhûnu rızâsıyle revân eyledi gitti

  a'mâ ise de nûr-ı basîretle kemâli
  nâmını melâmette nişân eyledi gitti
  (uzaklar 07/05/2018 13:34 ~ 07/05/2018 13:37)

mürteci sözlük © 2009 |

Mürteci Sözlük hiçbir resmi veya gayri resmi kişi ve/veya kurumla bağlantılı olmayan, kullanıcılarının katılımıyla işleyen bağımsız bir platformdur. Mürteci Sözlük'te yer alan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Sözlük öndenetim mekanizmasına sahip olmadığından, bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. Bu ortamda yol açabileceği hukuki mahzurlar başta olmak üzere olumsuz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsanız lütfen iletişim bölümünden Mürteci Sözlük Ekibi ile bağlantıya geçiniz.